Klimmaterieel

Safety first is een veel gebruikte term. Dit is zeker ook van toepassing op klimmaterieel zoals ladders, trappen en rolsteigers. Gemiddeld om de andere werkdag wordt er in Nederland aan de Inspectie SZW een ernstig ongeval van een werknemer door een val van een ladder of trap gemeld. Verreweg de meeste daarvan worden opgenomen in het ziekenhuis. Gemiddeld overlijden er 3-4 werknemers per jaar, en houden er ruim 20 per jaar permanent letstel aan over. De ladder en trap behoren daarmee tot de risicovolle arbeidsmiddelen.
De oorzaak hiervan is vaak gebrek aan kennis van het klimmaterieel en/of een onjuist gebruik. Er kan ook sprake zijn van ondeugdelijk materieel. Des te meer is het van belang deze arbeidsmiddelen periodiek te keuren/ inspecteren volgens de norm NEN2484.
De rolstigers worden gekeurd volgens norm NEN 2718. Dit is volgens de Arbowetgeving verplicht.

Onze keurmeesters zijn bevoegd om deze arbeidsmiddelen te inspecteren/keuren.

De door KVW gekeurd klimmaterieel wordt voorzien van een keuringsrapport welke met de klant wordt besproken. Indien alles is goedgekeurd (al of niet na reparatie) wordt het gekeurde voorzien van een sticker en zal er een certificaat worden verstrekt. Alles wordt digitaal vastgelegd en is via onze website op klantnummer/wachtwoord ter inzage.

 

Valbeveiliging

Valbeveilging de naam zegt het al. Dit arbeidsmiddel moet zorgen voor een optimale bescherming bij een val.

Valbeveiliging keuren is verplicht en uit de keuring moet blijken dat de valbeveiliging voldoet aan de geharmoniseerde NEN normen (NEN-EN 365). Minimaal één keer per jaar keuren is het wettelijk vereiste minimum.

Voor elk persoonlijk beschermingsmiddel, dus ook voor de valbeveiliging, geldt dat het label met hierop de merknaam, fabrikant, het serienummer, productiejaar, de geldende EN normering en het CE logo, goed leesbaar moet zijn. Als dit niet meer leesbaar is, wordt het product direct afgekeurd! Elk product bestaat uit meerdere onderdelen. Een harnas heeft bijvoorbeeld schouder- en beenbanden, metalen delen en sluitingen.

Een automatisch valstopapparaat met staalkabel keuren kan niet enkel op zicht. Dit product, met een mechanische werking, moet uit elkaar worden gehaald om beoordeeld te worden op het functioneren.

Onze keurmeesters zijn bevoegd om deze arbeidsmiddelen te inspecteren/keuren.

De door KVW gekeurde valbeveilging wordt voorzien van een certificaat indien aldeze is goedgekeurd. Het gekeurde wordt voorzien van een sticker. Alles wordt digitaal vastgelegd en is via onze website op klantnummer/wachtwoord ter inzage.