Keuringen hoogwerkers en verreikers

Het keuren van arbeidsmiddelen waaronder ook hoogwerkers en verreikers moeten volgens de Arbowetgeving jaarlijks worden gekeurd door een deskundige. (volgens artikel 7.4.a van het Arbeidsomstandighedenbesluit).

De volgende documenten dienen voorhanden te zijn voordat er gekeurd kan worden:

  • CE-document
  • Gebruikershandleiding in de Nederlandse taal (op basis van de Europese Machine richtlijn, Richtlijn Machines 2006/42/EG)
  • Hoogwerker-boek -(incl. ingebruikname door Notified Body)

Indien de documenten van de hoogwerker of verreiker niet meer beschikbaar zijn kunnen wij indien mogelijk u helpen over de benodigde documenten te verkrijgen. De eventueel toe te passen hulpstukken dienen ook jaarlijks te worden gekeurd. De door KVW gekeurde hoogwerker en/of verreiker worden voorzien van een keuringsrapport welke met de klant wordt besproken. Indien alles is goedgekeurd (al of niet na reparatie) wordt de hoogwerker en/of de verreiker voorzien van een sticker en zal er een certificaat worden verstrekt. Alles wordt digitaal vastgelegd en is via onze website op klantnummer/wachtwoord ter inzage.

Keuring van het multi functionele werktuig

Multi functionele werktuigen en de hulpstukken die men eraan wil koppelen kunnen onderhevig zijn aan verschillende keuringen:

  • In gebruik name keuring
  • Periodieke keuring

Keuringen grondverzetmachines, tractoren en tuinmachines.

Het keuren van arbeidsmiddelen waaronder ook grondverzetmachines, tractoren en tuinmachines moeten volgens de Arbowetgeving jaarlijks worden gekeurd door een deskundige. (volgens artikel 7.4.a van het Arbeidsomstandighedenbesluit). Ook de VCA checklist eist deze jaarlijkse keuring van deze machines. De door KVW gekeurde grondverzetmachines, tractoren en tuinmachinesworden voorzien van een keuringsrapport welke met de klant wordt besproken. Indien alles is goedgekeurd (al of niet na reparatie) worden de grondverzetmachines, tractoren en tuinmachines voorzien van een sticker en zal er een certificaat worden verstrekt. Alles wordt digitaal vastgelegd en is via onze website op klantnummer/wachtwoord ter inzage.