Elektrisch gereedschap

Het volgens NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen is een wettelijke verplichting sinds 1998. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines opgenomen. De door KVW gekeurd elektrisch gereedschap wordt bij goeddkeuring voorzien van een keuringstikker waarop aangegeven tot wanneer de gereedschapskeuring geldig is. U ontvangt een officieel NEN certificaat met alle vereiste en relevante gegevens van het gekeurde item. Alles wordt digitaal vastgelegd en is via onze website op klantnummer/wachtwoord ter inzage.

Elektrische installaties

Wij verzorgen ook het keuren van elektrische installaties v.l.g. NEN 3140 en NEN1010. U ontvangt een officieel NEN certificaat met alle vereiste en relevante gegevens van het gekeurde item. Alles wordt digitaal vastgelegd en is via onze website op klantnummer/wachtwoord ter inzage.