GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wanneer de hijsband of rondstrop voor het eerst wordt gebruikt dient het certificaat van de producent aanwezig te zijn, alsmede de gebruiksaanwijzing.

 1. Plan zorgvuldig de hijsmethode voordat u ermee begint.
 2. Controleer altijd of de lengte en de werklast die op het label staan geschikt zijn voor de toepassing
 3. Controleer de stroppen/hijsbanden op beschadigingen en defecten voor gebruik. Hijs nooit met beschadigde of defecte stroppen/hijsbanden.
 4. Nooit overbelasten!
 5. Zorg ervoor dat de lading verticaal ligt. Boven het zwaartepunt in een meersprong.
 6. En houdt rekening met de maximale hijshoogte tussen de benen van de meersprong.
 7. Leg geen knopen in de stroppen om deze in te korten of te verlengen.
 8. Hijs nooit met gedraaide of in elkaar gevlochten stroppen/hijsbanden.
 9. Houdt de lastdragende naden en verbindingen tussen de haak en de last.
 10. Bescherm de stroppen/hijsbanden tegen scherpe randen. Gebruik hoekbeschermers of beschermende hoezen.
 11. Voorkom schokbelastingen en vasthaken tijdens het hijsen.
 12. Sleep geen lasten aan de stroppen/hijsbanden en sleep geen stroppen/hijsbanden over de grond.
 13. Hou de polyester stroppen/hijsbanden weg bij alkalische stoffen (zoals bijvoorbeeld Ammoniak en Natriumhydroxide). Heeft u twijfels bij het blootstellen aan bepaalde chemicaliën? Vraag het uw leverancier.
 14. Gebruik geen polyester stroppen/hijsbanden bij temperaturen boven de 100.
 15. Controleer de stroppen/hijsbanden Na gebruik op beschadigingen en neem deze uit roulatie indien er zichtbare beschadigingen zijn.
 16. Ga nooit onder een of tussen de last en materiaal in de omgeving staan teneinde inklemmen te voorkomen.
 17. Als u begint met het hijsen niet in de directe omgeving van de hijsband/rondstrop komen om verwondingen aan lichaam of handen uit te sluiten.

ONDERHOUD

 1. Bewaar de stroppen op een droge plek
 2. Controleer of de naden en het label onbeschadigd zijn.
 3. Het is mogelijk om het materiaal te reinigen met een petroleum houdend reinigingsmiddel en daarna met water af te spoelen.
 4. Stroppen/hijsbanden die zodanig zijn beschadigd dat er vuil binnen kan dringen, dienen te worden afgekeurd.
 5. Rondstroppen met gebroken vezels veroorzaakt door beschadigde hoezen dienen uit de roulatie te worden genomen.
 6. Rondstroppen dienen regelmatig te worden gecontroleerd op knopen, onregelmatigheden die op gebroken draden duiden. Deze afkeuren indien geconstateerd.
 7. Hijsbanden: buiten gebruik stellen indien de band beschadigd is door wrijvingswarmte of door slijtage (dit openbaart zich door een blank en hard oppervlak of in dit geval van slijtage door een harig oppervlak).
 8. Hijsbanden dienen te worden afgekeurd wanneer beschadiging/slijtage aan de randen meer dan 5% bedraagt.
 9. Hijsbanden afkeuren/repareren wanneer het oog van de band is versleten.

De controles dienen te worden vastgelegd in een register.

 1. De banden dienen regelmatig te worden geïnspecteerd volgens bovenstaande veiligheidsinstructies.