Gebruikershandleiding handtakels

 • Overschrijdt nooit de maximale belasting. Overbelasting kan de takel beschadigen.
 • Gebruik geen elektra om de takel te bedienen, de takel is alleen voor handbediening ontworpen.
 • Repareer de ketting niet. Vervang deze door een nieuwe ketting van dezelfde maatvoering en lengte.
 • Smeer de ketting voor gebruik met een juiste kettingspray.
 • Smeer nooit de remschijven. De rem moet droog blijven.
 • Zorg dat de ketting geen knopen bevat op het kettingwiel, geleider en de verticale hanglengte.
 • Wanneer er een knoop in de ketting zit, haal de ketting dan uit de takel en leidt deze opnieuw door de geleider en het kettingwiel.
 • Zorg dat de ketting bevestigd is aan de losse eindpin voor ieder gebruik.
 • Zorg dat u in het zelfde vlak of onder dezelfde hoek als het wiel staat wanneer u de handtakel gebruikt. Hijs niet in een schuine hoek. Neem ten alle tijden een veilige positie in.
 • Hijs geen ladingen over mensen heen. Laat niemand onder de lading door lopen. Waarschuw personeel wanneer er een lading gehesen gaat worden.
 • Gebruik de takel niet om mensen op te hijsen.
 • Vermijdt niet-gecentreerde lading. Zorg dat het gewicht in evenwicht hangt.
 • Hijs regelmatig en rustig.
 • Hang de lading stevig in de haak. Hijs niet met de punt van de haak.
 • Wikkel de ketting niet om de lading, gebruik de ketting niet als strop. Hang de lading in evenwicht.
 • Hijs de lading eerst alleen net genoeg om deze los te hijsen van de ondergrond. Controleer op defecten of obstakels voordat er verder wordt gehesen.
 • Wanneer de lastketting vastloopt of wanneer de handketting niet verder getrokken kan worden, stop dan gelijk, kijk
 • wat het probleem is en verhelp dit. Forceer de takel niet.
 • Laat de lading niet zonder toezicht in de lucht hangen.
 • Laat de lading niet verder dalen dan de bruikbare kettinglengte. Door de ketting strak tegen het kettingwiel te trekken, kan er schade ontstaan.
 • Laat de lading niet tegen de takel aan komen. Hierdoor kan de wartel blokkeren en dit kan schade, gedraaide kettingen of een geblokkeerd wiel veroorzaken.
 • Voer regelmatig inspecties en onderhoud uit. Vervang alle beschadigde of niet goed werkende onderdelen.
 • Test de takelwerking goed zowel met als zonder lading voor de takel weer in gebruik te nemen.